Etusivulle
Itämeren yleispiirteet
Itämeren historia
Lajisto ja elinympäristöt
Itämeri ja ihminen
Meriluonnon harrastaminen
Aaltojen alla -kirja
Lisätietoja


 

ITÄMEREN HISTORIAItämeri on nuori meri, mutta alue on vanhaa: Fennoskandian kilven peruskallioalueet ovat noin 2–3 miljardia vuotta vanhoja. Niinpä nykyisen Itämeren alue ympäristöineen on aikojen saatossa ollut maata, merta, jäätä ja järveä. Itämeren altaan painanne kehittyi varsinaiseksi Itämereksi pääosin viimeisen jäätiköitymisvaiheen jälkeen. Noin 15 000 vuotta sitten Itämeren eteläiset osat jäivät veden peittoon ja syntyi Baltian jääjärvi. Tanskasta oli maayhteys sekä Ruotsiin että Englantiin. Baltian jääjärven aikaan 11–10 tuhatta vuotta sitten Itämeren valuma-alueen kasvillisuus oli puistotundraa tai kylmäaroa.Baltian jääjärvi>> Sivun alkuun