Etusivulle
Itämeren yleispiirteet
Itämeren historia
Lajisto ja elinympäristöt
Itämeri ja ihminen
Meriluonnon harrastaminen
Aaltojen alla -kirja
Lisätietoja


 

ITÄMERI JA IHMINENItämeri on ainutlaatuinen, mutta hyvin saastunut meri. Ihmiset ovat meren lianneet ja meidän on se myös pelastettava. Suomi on vuonna 2002 julkistanut Itämeriohjelman, joka tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen. Lisäksi EU:n vesipuitedirektiivi vaatii Itämerta ympäröiviä maita ennallistamaan Itämeren.

Toimiin onkin ryhdytty. Esimerkiksi Suomi on ollut aktiivisesti mukana edistämässä Pietarin uuden jätevesipuhdistamon rakentamista. On arveltu, että Nevan mukana Pietarista tulee jopa 40 % Itämereen tulevasta happea kuluttavasta aineksesta ja puolet fosforikuormituksesta.

Itämeren tila on viime vuosina jo hiukan kohentunut. Sen sisäinen kuormitus on kuitenkin suurta. Siksi ulkoisen kuormituksen vähentäminen edelleen on erittäin tärkeää. Rantojen vellovaa levää voi torjua myös itse. Näillä sivuilla tutustut Itämeren yleisimpiin ongelmiin ja löydät vihjeitä siihen, mitä itse voit tehdä.
>> Sivun alkuun